Обробка та захист персональних даних

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Дане Положення про обробку та захист персональних даних (надалі – «Положення») розроблене Товариством з обмеженою відповідальністю «ГІДРОХАУС» (надалі – «Товариство» та/або «Володілець даних») у відповідності до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані» та/або «Персональні дані») за допомогою веб-сайту: hydrohouse.ua (надалі – «Сайт») та/або пов’язаних з ними послуг та інструментів.
 • Усі терміни у Положенні визначаються відповідно до Закону № 2297, при цьому згідно із термінологією Закону № 2297 Товариство вважається володільцем персональних даних.
 • До персональних даних належать будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, за якими вона ідентифікується чи може бути конкретно ідентифікована.
 • Персональні дані працівників і контрагентів Товарситва є об’єктами захисту. Товариство приймає на себе зобов’язання щодо забезпечення захисту персональних даних працівників та контрагентів.
 • Під час реєстрації на Сайті та починаючи використання Інтернет-магазину, або при спробі оформити замовлення без попередньої реєстрації, Користувач (Покупець) надає дозвіл та однозначну згоду на обробку його персональних даних на умовах та в порядку, що викладені нижче, а також підтверджує ознайомлення з цим Положенням, його прийняття та згоду з його змістом.
 • Терміни, які вживаються в даному положенні:
  • Інтернет-магазин та/або он-лайн платформа “hydrohouse” – це сайт https://hydrohouse.ua в Інтернеті, на якому розміщується інформація про товари та проводиться замовлення товару. Водночас товари, що пропонуються для продажу на цьому сайті, знаходяться на складі торговельного підприємства, яке здійснює цю торгівлю.
  • Покупець та/або Споживач та/або Користувачем – будь-яка фізична та/або юридична особа, яка має доступ до Інтернет-магазину і використовує його функціональність і сервіси.
  • Треті особи – державні органи, яким персональні дані передаються відповідно до законодавства (Пенсійний фонд, податкова інспекція, військові комісаріати, центри зайнятості, лікувально-профілактична установа, що забезпечує проведення обов’язкових медичних оглядів, та ін.); будь-які особи, за винятком працівника або контрагента Підприємця як володільця персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яким може здійснюватися передача персональних даних.
  • Персональні дані – будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, за якими вона ідентифікується чи може бути конкретно ідентифікована.
  • Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у т. ч. з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
 • На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цього Положення на такі сайти не поширюватиметься. У зв’язку з чим, Товариство рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані.
 • Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками Інтернет-магазину, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.
 • Працівники Товариства, які мають доступ до персональних даних та/або обробляють персональні дані, ознайомлюються з цим Положенням під підпис. Копія Положення видається такому працівнику для використання у роботі.
 • Передання персональних даних третім особам та доступ третіх осіб до персональних даних відбуваються з урахуванням вимог Закону № 2297 у порядку.

 

ІІ. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

 • Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».
 • Обробка персональних даних здійснюється з метою забезпечення реалізації договірних відносин під час здійснення Товарством господарської діяльності (відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України), відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів у сфері бухгалтерського та податкового обліку), в тому числі ідентифікації клієнтів (споживачів, користувачів) Інтернет-магазину, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини Інтернет-магазину, та/або для надання Користувачам Інтернет-магазину фінансових послуг, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком в Інтернет-магазині, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів для формування найбільш релевантних та вигідних персональних пропозицій або акційних пропозицій; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, направлення інформаційних та маркетингових розсилок, направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень щодо функціонування Інтернет-магазину поштою, електронною поштою, за номером телефону, шляхом надсилання інформаційних повідомлень.
 • Знеособлені дані користувачів веб-сайту інтернет-магазину, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії користувачів на веб-сайті інтернет-магазину, поліпшення якості цього сайту та його змісту.

 

ІІІ. СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ

 

 • Відповідно до визначеної мети обробки, нормативно-правових актів, специфіки діяльності Товарситва, потреб управлінської діяльності, обробляються такі персональні дані:
 • ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), номер телефона, адреса електронної пошти, дата народження, наявність дітей, стать, захоплення, наявність домашніх тварин, наявність автомобіля та його VIN номер, мову спілкування, адреса місця проживання/перебування/доставки, інформація про дії Користувача під час використання Інтернет-магазину, IP-адреса, дані про пристрої, що використовуються Користувачем, історія відгуків чи коментарів, інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, та яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційній формі та/або при заповненні власного профілю в Інтернет-магазин, при проходженні опитування, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і адміністрації Сайту, інформація, яка надається при здійсненні оплати в Інтернет-магазині.
  • Зазначений перелік персональних даних не є сталим та обов’язковим для усіх Користувачів, а залежить від потреб та бажань самого Користувача та від тих операцій, які він/вона виконує в Інтернет-магазині.
  • Під обробкою персональних даних також мається на увазі інша інформація, отримана Інтернет-магазином на законних підставах від третіх осіб та/або доступна з профайлів Користувача у соціальних мережах – у випадку реєстрації в Інтернет-магазині за допомогою служб автентифікації соціальних мереж. В такому випадку Користувач надає свою згоду на обробку інформації, що доступна із відповідних облікових записів (профайлів) у соціальних мережах.
  • Товарситво не обробляє відомості про расове, національне або етнічне походження користувачів, їх політичні, світоглядні переконання, членство в політичних партіях, відомості, що стосуються статевого життя.
  • Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в загальнодоступних облікових записах. Користувач повинен усвідомити всі ризики, пов’язані з тим, що він оприлюднює адресу або інформацію про точне місце свого розташування. Якщо Користувач вирішив увійти на Он-лайн платформу, використовуючи службу автентифікації стороннього оператора, Товариство може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.

 

 1. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: ОТРИМАННЯ ЗГОДИ, ПОВІДОМЕННЯ ПРО ПРАВА ТА ДІЇ З ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ СУБ’ЄКТАМИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 • Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у наступних формах: документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу; електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних. Відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.
 • Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.
 • Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.
 • Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку Даних. Це можна зробити у своєму Особистому кабінеті або, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: info@hydrohouse.com.ua.
 • У випадку відсутності активності у обліковому записі Користувача протягом строку, що перевищує 3 (три) роки, Товариство залишає за собою право видалити обліковий запис Користувача, включаючи всі особисті дані, що зберігаються в обліковому записі, що означає, що ви більше не зможете отримати до нього доступ і використовувати його.

 

 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 • Персональні дані Користувачів Інтернет-магазину обробляються та захищаються на захищених серверах Товариства.

 

VІ. УМОВИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТРЕТІМ ОСОБАМ

 • Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.
 • Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.
 • Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.
 • У запиті зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника); найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника); прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит; відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази; перелік персональних даних, що запитуються; мета запиту.
 • Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.
 • Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.
 • Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.
 • Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.
 • У повідомленні про відстрочення зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові посадової особи; дата відправлення повідомлення; причина відстрочення; строк, протягом якого буде задоволене запит.
 • Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.
 • У повідомленні про відмову зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі; дата відправлення повідомлення; причина відмови.
 • Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

 

VII. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРИ ЇХ ОБРОБЦІ

 • Володілець бази персональних даних клієнтів інтернет-магазину має системні і програмно-технічні засоби та засоби зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.
 • Відповідальна особа володільця бази персональних даних організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом володільця бази персональних даних.
 • Право доступу до Автоматизованої системи надається працівникам Товарсиства, в посадових інструкціях яких передбачено функції з обробки даних в Автоматизованій системі та які надали письмове зобов’язання щодо нерозголошення персональних даних.
 • Працівники Товариства допускаються до обробки персональних даних в Автоматизованій системі лише після їх ідентифікації (логін, пароль).
 • Доступ осіб, які не пройшли процедуру ідентифікації, блокується.
 • Автоматизована система в обов’язковому порядку забезпечується антивірусним захистом та засобами безперебійного живлення елементів системи. Відповідні заходи забезпечує адміністратор системи.
 • Для цілей захисту облікових записів Користувачів та їх персональних даних від неправомірного доступу, використовується додатково двофакторна аутентифікація, що є додатковим рівнем захисту облікового запису користувача.
 • Двофакторна аутентифікація активується, якщо у акаунті користувача наявний підтверджений номер телефону та виконується хоча б одна з умов, що вказана нижче:
 • в обліковому записі є підтверджений номер телефону; • до облікового запису прив’язана банківська карта;
 • на балансі облікового запису є доступні бонуси;
 • в обліковому записі заповнена кредитна анкета (заповнюється у випадках, коли Користувач бажає придбати товар у кредит). наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
  • Під час авторизації Користувача з невідомого пристрою спрацьовує двофакторна аутентифікація. Тож, окрім введення паролю, потрібно також ввести одноразовий 6-ти значний код, який надходить на телефон Користувача у вигляді SMS або Viber повідомлення або відбувається додаткова перевірка довірених пристроїв (ідентифікатор верифікованого пристрою/програми). У тому ж повідомленні міститься інформація щодо параметрів входу у його/її аккаунт:
 • дата спроби авторизації
 • IP пристрою
 • Тип клієнтського браузера
  • Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку персональних даних та/або мають доступ до бази персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків, зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базі персональних даних клієнтів інтернет-магазину.
  • Працівники, які мають доступ до персональних даних та/або до бази персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання є чинним після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.
  • Особи, які мають доступ до персональних даних та/або до бази персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 06.2010 р., несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
  • Персональні дані суб’єктів персональних даних зберігаються лише протягом строку, який необхідний для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі таке зберігання триває не довше ніж це визначено згодою суб’єкта персональних даних на зберігання та обробку цих даних.

 

VIIІ. ПРАВА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • Суб’єкт персональних даних (Користувач) має право:
 • знати про джерела збирання своїх персональних даних та місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у базі персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів, з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю бази персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних володільцем та розпорядником зазначеної бази персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних володільцем та розпорядником бази персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

ІХ. ПОРЯДОК РОБОТИ З ЗАПИТАМИ СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.
 • Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.
 • Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних. У запиті зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних; інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних; відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази; перелік персональних даних, що запитуються.
 • Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.
 • Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
 • Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

Х. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

 • Товариство може час від часу в односторонньому порядку оновлювати це Положення без повідомлення Користувача про такі зміни. Нова редакція Положення вступає в силу з моменту його розміщення на Он-лайн платформі, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення. Чинна редакція Положення завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://www.hydrohouse.ua/privacy-policy/
 • У разі якщо були внесені будь-які зміни в Положення, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання Інтернет-магазину. Факт продовження використання Інтернет магазину є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Положення.